Fem revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Conseil Revision AB, Revisionstjänst Falkenberg AB, J-Å Gross Revisionsbyrå AB, LR Revision & Redovisning i Strängnäs AB och PA Bredenberg AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Under senare delen av november månad och början av december månad har fem revisionsföretag fått sina utbildningsplaner godkända. De fem är:

Conseil Revision AB i Stockholm

Revisionstjänst Falkenberg AB i Falkenberg

J-Å Gross Revisionsbyrå AB i  Göteborg

LR Revision & Redovisning i Strängnäs AB i Strängnäs

PA Bredenberg AB i Södertälje