Årsredovisning

Årsredovisning

Enligt lag ska alla aktiebolag samt vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. På Bolagsverkets hemsida kan du läsa mer om årsredovisningar för olika associationsformer. I ett aktiebolag är det styrelsen och, om sådan utsetts, den verkställande direktören som är ansvariga för att årsredovisningen upprättas.

Innehållet i årsredovisningen är reglerat i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554). En årsredovisning ska t.ex. alltid innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter.

Årsredovisningen ska vara offentlig. För aktiebolag samt vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar ska årsredovisningen även skickas in till Bolagsverket. På Bolagsverkets hemsida finns en e-tjänst där du kan se om en årsredovisning kommit in. Länk till Bolagsverkets e-tjänst.  

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult