Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 november 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 november 2018 och avgjorde då sex disciplinärenden.

Vid sammanträdet meddelades erinran i två ärenden och varning i fyra ärenden.

Erinran

Dnr 2018-1111

Dnr 2018-505

 

Varning

Dnr 2017-356

Dnr 2017-1332

Dnr 2018-67

Dnr 2018-277

Dnr 2018-406