EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering.

I februari 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering. Enkätundersökningen omfattar frågor som standardisering, revision samt struktur och placering av icke finansiell information. Svar måste lämnas in senast den 14 maj 2020. Läs vidare på nedanstående länk.

https://ec.europa.eu/info/files/2020-non-financial-reporting-directive-consultation-document_en