Revisorsinspektionen söker erfaren och kvalificerad revisor

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Här har du möjlighet att vara med och driva och påverka detta arbete i en myndighet i förändring.