Förändringar i examensrådet

Auktoriserade revisorn Tobias Stråhle är förordnad som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd i och med framtagandet av provet för revisorsexamen våren 2022. Tobias är revisor på PwC i Stockholm och ersätter den auktoriserade revisorn Kristian Stensjö som inte fortsätter i examensrådet efter höstprovet 2021.

Kristian Stensjö har varit ledamot av examensrådet i och med vårprovet 2013 och sedan höstprovet 2019 har han varit rådets ordförande. När han nu lämnar sin plats i examensrådet i samband med att resultatet för höstprovet 2021 fastställs kommer auktoriserade revisorn Mia Rutenius ta över som ordförande. Mia Rutenius har sedan höstprovet 2019 varit ledamot i examensrådet. Tobias Stråhle kommer som nämnts i inledningen att ta plats som ledamot i examensrådet.

Examensrådets sammansättning för vårprovet 2022 och framåt är enligt nedan:

Mia Rutenius, ordförande, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
Anna-Karin Brusk Rönnqvist, vice ordförande, auktoriserad revisor, Revisorsinspektionen
Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
Katrin Schrewelius, auktoriserad revisor, KPMG AB
Walter Schuster, professor, Handelshögskolan i Stockholm
Tobias Stråhle, auktoriserad revisor, PwC AB