2023-01-02

Revisionsbolag

Totalt antal 212
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 204
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 950

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 706
Antal kvinnor 1009 (37,3 %)
Antal män 1697 (62,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 44 39
30-39 år 391 461
40-49 år 288 497
50-59 år 216 414
60-69 år 64 240
Över 69 år 6 46

 

Godkända revisorer

Totalt antal 244
Antal kvinnor 79 (32,4 %)
Antal män 165 (67,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 40 62
60-69 år 35 80
Över 69 år 4 23