Större andel yngre revisorer

En viss föryngring av revisorskåren går att skönja.

Sedan början av år 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 32 procent. Detta är av intresse särskilt mot bakgrund av Revisorsinspektionens arbete för att underlätta kompetensförsörjningen genom ändrade regler om utbildning (2018) respektive auktorisation (2019).

Andelen revisorer över 60 år har minskat något under samma period, från 19 till 17 procent. Kåren som helhet har fortsatt minska i storlek, även om det skedde en viss utplaning av minskningen under pandemiåren.