Tillsatta tjänster

Här anslår vi anställningsbeslut.

Beslut om anställning som revisionsdirektör, 2023-11-10

Beslut I

Beslut II

Beslut III