Revisorsexamen november 2020

Revisorsinspektionen bedömer i dagsläget att höstens prov för revisorsexamen kan hållas som planerat den 23-24 november.

Prov för revisorsexamen hösten 2020 är planerat att hållas den 23-24 november och kommer då att vara i Stockholmsmässan i Älvsjö, Åbymässan i Mölndal och Malmömässan i Malmö. Det kommer vara större avstånd mellan borden för tentanderna än i normalfallet. På grund av det rådande läget kan det bli ändringar av såväl plats som tidpunkt.

Kallelsen till tentanderna kommer att skickas i början av november och det kommer att finnas möjlighet att återta sin ansökan och få examinationsavgiften återbetald.