IFIAR:s kommentarer avseende revision av mindre komplexa företag

Revision av mindre komplexa företag

IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har publicerat ett Discussion Paper (DP) när det gäller revision av mindre komplexa företag. Revisorsinspektionen har inte responderat separat på detta DP utan ansluter sig till det svar som har lämnats av IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators). IFIAR:s svar är publicerat på IFIAR:s webbplats och går att finna här.