2017

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 december 2017

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 december 2017 och avgjorde då sex disciplinärenden.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 10 november 2017

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 november 2017 och avgjorde då fem disciplinärenden och två förhandsbesked.

Välkommen till vår nya webbplats!

Revisorsinspektionen lanserar ny webbplats.