2023-08-01

Revisionsbolag

Totalt antal 225
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 216
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 035

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 802
Antal kvinnor 1 062 (37,9 %)
Antal män 1 740 (62,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 56 57
30-39 år 420 482
40-49 år 282 481
50-59 år 224 424
60-69 år 74 247
Över 69 år 6 49

 

Godkända revisorer

Totalt antal 233
Antal kvinnor 77 (33,0 %)
Antal män 156 (67,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 35 54
60-69 år 38 79
Över 69 år 4 23