2024-04-02

Revisionsbolag

Totalt antal 234
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 226
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 043

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 828
Antal kvinnor 1 077 (38,1 %)
Antal män 1 751 (61,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 55 73
30-39 år 442 501
40-49 år 274 468
50-59 år 222 427
60-69 år 78 227
Över 69 år 6 55

 

Godkända revisorer

Totalt antal 215
Antal kvinnor 72 (33,5 %)
Antal män 143 (66,5 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 31 47
60-69 år 37 75
Över 69 år 4 21