Ny expert på Revisorsinspektionen

Bosse Hjalmarsson börjar som expert på Revisorsinspektionen

Bosse har mer än 30 års erfarenhet från revisionsbranschen och kommer närmast från PwC där han varit auktoriserad revisor och delägare. Han har främst arbetat med revision av börsnoterade internationella koncerner men har även under ett antal år varit ansvarig för Risk Management både i Sverige och internationellt inom PwC. Bosse har under många år varit ordförande i FARs Policygrupp för revision.

Bosse kommer främst att delta i kvalitetskontroller och med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen och i utvecklingsarbete.