Remissyttrande över betänkandet om en ny riksbankslag

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet om en ny riksbankslag (SOU 2019:46) där det bl.a. föreslås ändringar i lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

 

Remissyttrandet kan du läsa här