Årlig rapport 2019

Revisorsinspektionens årliga rapport om arbetet med att stärka revisionen i Sverige

Den 31 mars presenterade Revisorsinspektionen de viktigaste resultaten av myndighetens verksamhet under 2019 som syftar till att säkerställa att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet och som därtill lever upp till högt ställda yrkesetiska krav.

Årsrapporten ger även en fördjupad kunskap och förståelse om myndighetens verksamhet, både i text och statistik, och är en återrapportering av myndighetens bevakning av den nationella och globala utvecklingen inom revisor- och  revisionsområdet.

I rapporten sammanfattas även slutsatserna kring det fortsatta arbetet med anledning av tematillsynen av den kommunala revisionen.

Den årliga rapporten hittar du här