2023-12-01

Revisionsbolag

Totalt antal 227
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 218
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 012

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 788
Antal kvinnor 1 058 (37,9 %)
Antal män 1 730 (62,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 54 59
30-39 år 423 490
40-49 år 275 474
50-59 år 223 425
60-69 år 78 227
Över 69 år 5 55

 

Godkända revisorer

Totalt antal 224
Antal kvinnor 76 (33,9 %)
Antal män 148 (66,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 33 50
60-69 år 39 77
Över 69 år 4 21