Upphovsrätt

Det mesta av innehållet från revisorsinspektion.se får mångfaldigas och spridas men det finns upphovsrättsligt skyddat material såsom bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang.

Vid mångfaldigande och spridning av webbplatsens innehåll gäller bland annat följande regler:

  • Du måste ange källa och datum när du mångfaldigade materialet.
  • Mångfaldigande och spridning i kommersiellt syfte är förbjudet.
  • Det är inte tillåtet att mångfaldiga eller sprida innehållet om det finns risk för att materialet missuppfattas eller på något annat sätt skadar Revisorsinspektionen.