Remissyttrande över IAASB:s utkast till the International Standard on Auditing of Financial Statements of Less Complex Entities (ED ISA for LCE)

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över IAASB:s utkast till ISA for LCE.

Du kan läsa yttrandet här.

Även International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) och Committe of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) har lämnat remissyttranden. Nedan följer länkar till yttrandena från CEAOB och IFIAR.