There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Verksamhet - Revisorsinspektionen

Verksamhet

Revisorsinspektionens uppdrag är att se till att det finns kvalificerade revisorer som svarar mot näringslivet och samhällets behov samt att ha tillsyn över dessa revisorer.

Vår verksamhet bedrivs främst inom följande områden:

  • Tillsyn
  • Examination
  • Tillstånd
  • Normering
  • Internationell samverkan
  • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Myndighetens verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Intäkterna består huvudsakligen av årsavgifter för samtliga kvalificerade revisorer, särskilda årsavgifter från de revisorer och revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse samt examensavgifter för att avlägga prov för revisorsexamen.