Verksamhet

Revisorsinspektionens uppdrag är att se till att det finns kvalificerade revisorer som svarar mot näringslivet och samhällets behov samt att ha tillsyn över dessa revisorer.

Vår verksamhet bedrivs främst inom följande områden:

  • Tillsyn
  • Examination
  • Tillstånd
  • Normering
  • Internationell samverkan
  • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Myndighetens verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Intäkterna består huvudsakligen av årsavgifter för samtliga kvalificerade revisorer, särskilda årsavgifter från de revisorer och revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse samt examensavgifter för att avlägga prov för revisorsexamen.