2023-07-04

Revisionsbolag

Totalt antal 226
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 217
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 042

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 808
Antal kvinnor 1 063 (37,9 %)
Antal män 1 745 (62,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 60 58
30-39 år 420 486
40-49 år 281 485
50-59 år 224 423
60-69 år 72 246
Över 69 år 6 47

 

Godkända revisorer

Totalt antal 234
Antal kvinnor 77 (32,9 %)
Antal män 157 (67,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 35 54
60-69 år 38 80
Över 69 år 4 23