2021-06-02

Revisionsbolag

Totalt antal 198
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 191
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 7

Kvalificerade revisorer

3087

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2801
Antal kvinnor 1016 (36,3 %)
Antal män 1785 (63,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 53 53
30-39 år 395 502
40-49 år 285 506
50-59 år 208 421
60-69 år 67 249
Över 69 år 8 54

 

Godkända revisorer

Totalt antal 286
Antal kvinnor 100 (35,0 %)
Antal män 186 (65,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 4 0
50-59 år 49 79
60-69 år 41 90
Över 69 år 6 17