Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 december 2017

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 december 2017 och avgjorde då sex disciplinärenden.

Vid sammanträdet meddelades varning i fyra ärenden, upphävande med omedelbar verkan i ett ärende och en erinran.

Dnr 2016-592

Dnr 2016-704

Dnr 2016-1410

Dnr 2017-357

Dnr 2017-797

Dnr 2017-1152