Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 december 2017

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 december 2017 och avgjorde då sex disciplinärenden.

Vid sammanträdet meddelades varning i fyra ärenden, upphävande med omedelbar verkan i ett ärende och en erinran.

Dnr 2016-592

Dnr 2016-704

Dnr 2016-1410

Dnr 2017-357

Dnr 2017-797

Dnr 2017-1152