Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 december 2017