Revisorsexamen i maj

Provet för revisorsexamen våren 2020 är planerat till den 27-28 maj och som händelseutvecklingen i samhället är idag är det tveksamt om det blir något prov i maj. Revisorsinspektionen räknar med att under eftermiddagen onsdag den 25 mars kunna ge besked om vårens prov blir av.