Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Ytterligare tre revisionsföretag har fått sina utbildningsplaner godkända

De tre revisionsföretag som nu fått sina utbildningsplaner godkända är DalRev Revision & Redovisning AB i Borlänge, FinEasity AB i Helsingborg och Stromson Revisionsbyrå KB i Stockholm.