Adressändring och byte av arbetsgivare

En revisor eller registrerat revisionsbolag ska snarast möjligt anmäla adressändring, namnändring och byte av arbetsgivare.

En revisor ska snarast möjligt till Revisorsinspektionen anmäla byte av arbetsgivare, gärna genom att använda vår e-tjänst. En revisor ska också anmäla byte av tjänstgöringsadress eller andra förändringar av sådana förhållanden som framgår av revisorsregistret. En revisor som är folkbokförd i Sverige behöver dock inte meddela myndigheten ifall denne har bytt folkbokföringsadress inom Sverige.

Ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredje land ska snarast möjligt till Revisorsinspektionen anmäla nytt namn, ny adress (gäller både privat bostadsadress och om arbetsgivaren har ny adress), byte av arbetsgivare eller annan förändring av sådana förhållanden som framgår av revisorsregistret.

Ändringar kan anmälas genom att du skickar ett meddelande till Revisorsinspektionen via vårt kontaktformulär eller via e-post.