There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Adressändring och byte av arbetsgivare - Revisorsinspektionen

Adressändring och byte av arbetsgivare

En revisor eller registrerat revisionsbolag ska snarast möjligt anmäla adressändring, namnändring och byte av arbetsgivare.

En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredje land ska snarast möjligt till Revisorsinspektionen anmäla nytt namn, ny adress (gäller både privat bostadsadress och om arbetsgivaren har ny adress), byte av arbetsgivare eller annan förändring av sådana förhållanden som framgår av revisorsregistret.

Har du ny adress eller har bytt namn kan du skicka ett meddelande till Revisorsinspektionen via vårt kontaktformulär.

Har du bytt arbetsgivare ska du fylla i blanketten Anmälan om ny arbetsgivare . Blanketten ska undertecknas och skickas till Revisorsinspektionen via post eller e-post.