Adressändring och byte av arbetsgivare

En revisor eller registrerat revisionsbolag ska snarast möjligt anmäla adressändring, namnändring och byte av arbetsgivare.

En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredje land ska snarast möjligt till Revisorsinspektionen anmäla nytt namn, ny adress (gäller både privat bostadsadress och om arbetsgivaren har ny adress), byte av arbetsgivare eller annan förändring av sådana förhållanden som framgår av revisorsregistret.

Har du ny adress eller har bytt namn kan du skicka ett meddelande till Revisorsinspektionen via vårt kontaktformulär.

Har du bytt arbetsgivare ska du anmäla det till oss; se våra e-tjänster.