Två revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De två revisionsföretagen Revikonsult Revisionsbyrå AB och ERA Revisorer i Norr AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisionsföretaget Revikonsult Revisionsbyrå AB samt revisionsföretaget ERA Revisorer i Norr AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen. Därmed har de två företagen rätt att bedriva teoretisk utbildning.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.