Resultatet för revisorsexamen hösten 2018 klart

Den 3:e och 4:e december skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Det var 62 procent, 142 tentander, som fick godkänt på provet och nu har fått möjligheten att bli auktoriserade revisorer.

En del frågor klarade tentaderna utmärkt, exempelvis så hade nära nog alla full poäng på fråga 4.2. Frågan handlade om vilka utgifter som ska ingå i anskaffningsvärdet avseende en internt upparbetad mjukvara. Den revisionsberättelse som skulle upprättas i del II, fråga 6.4, gick även den mycket bra då många fick full poäng.

Den fråga som fick sämst utfall var fråga 1.3 där en majortitet av tentanderna fick noll poäng. Frågan handlar om suppleantens roll i ett företags styrelse då den ena av de totalt två ordinarie ledamöterna inte kan närvara vid beslut.

Prov, svar och rättningskommentarer finns att läsa här.