2021-09-02

Revisionsbolag

Totalt antal 202
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 194
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3068

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2786
Antal kvinnor 1005 (36,1 %)
Antal män 1781 (63,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 51 51
30-39 år 385 507
40-49 år 285 505
50-59 år 212 422
60-69 år 65 240
Över 69 år 7 56

 

Godkända revisorer

Totalt antal 282
Antal kvinnor 99 (35,1 %)
Antal män 183 (64,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 2 0
50-59 år 49 77
60-69 år 42 91
Över 69 år 6 15