Revisorskårens ålders- och könsfördelning

Statistiken avspeglar situationen den 31 december 2023.