2022-12-04

Revisionsbolag

Totalt antal 210
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 202
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 966

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 718
Antal kvinnor 1013 (37,3 %)
Antal män 1705 (62,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 46 42
30-39 år 390 464
40-49 år 292 499
50-59 år 214 415
60-69 år 66 240
Över 69 år 5 45

 

Godkända revisorer

Totalt antal 248
Antal kvinnor 80 (32,3 %)
Antal män 168 (67,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 40 62
60-69 år 35 84
Över 69 år 5 22