Verksamhetsplan 2024

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2024 Kärnverksamheten - tillsyn, examination och tillstånd - kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Tillsynen ska inriktas mot principiella och praxisbildande frågor och i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för revisorer och revision.

De arbetsgrupper som tillsatts tidigare år inom en rad områden, med uppdraget att operationalisera och bevaka ett antal strategiska områden, kommer under verksamhetsåret 2024 att fortsätta sitt arbete, främst inom följande områden:

Hållbarhet - regelverket medför ett behov av uppdaterade föreskrifter och systemstöd
Digitalisering och automatisering - där även digitalisering av provet för revisorsexamen omfattas.
Ekonomisk brottslighet och penningtvätt - delta i det brottförebyggande arbetet och bevaka frågan om återställande av revisionsplikten.
De mindre revisionsföretagens förutsättningar - införandet av en ny standard för revision av mindre komplexa företag i Sverige.