Uppdaterad vägledning för godkännande av utbildningsplaner

Enligt de nya reglerna om kraven för att bli auktoriserad revisor som trädde ikraft 1 juli 2018 kan vissa av de ämnesområden som ska ingå i studierna läsas vid ett revisionsföretag. Utbildning som sker vid ett revisionsföretag ska följa en utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen. Inspektionen har nu publicerat en uppdaterad vägledning där du kan läsa mer om vilka uppgifter ansökan om godkännande ska innehålla och vilka bedömningsgrunder inspektionen utgår från vid prövningen av utbildningsplanen.