IFIAR Survey 2020

IFIAR Survey 2020 är publicerad.

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin nionde årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av de sex största revisionsföretagen (PwC, KPMG, EY, Deloitte, BDO och GT). IFIAR har samlat in information avseende revisionsföretagens interna kvalitetskontrollssystem samt information avseende kvalitetskontrollerade revisionsuppdrag. 50 medlemsländer deltog i undersökningen.

IFIAR följer generella trender mellan åren och anser att antalet iakttagelser fortsatt är höga och att revisionsföretagen måste fortsätta sitt arbete med att få till revisioner av hög kvalitet.

Läs hela undersökningen här.