IFIAR noterar en minskning av rapporterade granskningsbrister

IFIAR noterar en 21% minskning av rapporterade granskningsbrister i revisionsuppdrag sedan 2015. IFIAR betonar dock vikten av fortsatt förbättring av revisionskvaliteten.

IFIAR har nu presenterat resultaten av ett fyraårigt initiativ i syfte att minska antalet granskningsbrister i revisionsuppdragen och stärka revisionskvaliteten. Läs vidare på nedanstående länk.

https://www.ifiar.org/latest-news/ifiar-observes-21-decrease-in-audits-with-inspection-findings-since-2015-emphasizes-importance-of-continued-improvement-in-audit-quality/