Strategisk plan

Den strategiska planen är ett centralt underlag för ledning och styrning av Revisorsinspektionens verksamhet.

Den strategiska planen beskriver vart myndigheten ska och vad den kommer fokusera på att utveckla under de kommande åren. Inriktningen ger underlag för prioriteringar i verksamheten och av myndighetens resurser – den anger en tydlig målsättning för arbetet. Den strategiska inriktningen bryts sedan ned i årliga verksamhetsplaner.

Strategisk plan 2022-2026

Strategisk plan 2017-2021