Samtliga ändringsföreskrifter

Föreskrifter inklusive ändringsföreskrifter (även upphävda).

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS)
Fr.o.m. 2018-07-01

RIFS 2018:1
Föreskrifter om revisorsexamen

RIFS 2018:2
Föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RIFS 2018:3
Föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering
(Upphörde att gälla 2019-07-01 genom föreskriften RIFS 2019:1)

RIFS 2018:4
Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RIFS 2019:1
Föreskrifter om auktorisation och godkännande

RIFS 2019:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RIFS 2020:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen

RIFS 2020:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RIFS 2021:1
Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Förarbeten till RIFS 2021:1
    Revisorers och revisionsföretags skyldigheter enligt penningtvättslagen – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

RIFS 2021:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

 

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS)
1996-07-01 — 2018-06-30

Senaste lydelserna av RNFS

Senaste lydelsen (konsoliderad version) av RNFS 1996:1
Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:1, men tillämpas fortfarande i vissa fall med stöd av övergångsbestämmelser)

Senaste lydelsen (konsoliderad version) av RNFS 2001:2
Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:2)

Senaste lydelsen (konsoliderad version) av RNFS 2001:3
Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:3)

 

Samtliga RNFS inklusive ändringsföreskrifter

RNFS 2017:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RNFS 2016:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering.

RNFS 2016:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RNFS 2014:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov.

RNFS 2013:3
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3).

RNFS 2013:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2013:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (1996:1).

RNFS 2011:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2010:3
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3).

RNFS 2010:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2010:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2009:2
Revisorsnämndens föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2009:1
Revisorsnämndens föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2005:2
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2005:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2002:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2001:4
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2001:3
Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:3)

RNFS 2001:2
Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:2)

RNFS 2001:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2000:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1)

RNFS 1999:1
Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 1997:1
Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering.
(Upphörde att gälla 2002-01-01 genom föreskriften RNFS 2001:2, men tillämpas fortfarande i vissa fall med stöd av övergångsbestämmelser)

RNFS 1996:2
Revisorsnämndens föreskrifter om övergångsregler för utbildning till godkänd revisor.
(Upphörde att gälla 2003-01-01)

RNFS 1996:1
Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:1, men tillämpas fortfarande i vissa fall med stöd av övergångsbestämmelser)