Samtliga ändringsföreskrifter

Föreskrifter inklusive ändringsföreskrifter (även upphävda).

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS)
Fr.o.m. 2018-07-01

RIFS 2018:1

Föreskrifter om revisorsexamen.

RIFS 2018:2

Föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RIFS 2018:3

Föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering.

RIFS 2018:4

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS)
Fr.o.m. 1996-07-01

Senaste lydelserna av RNFS

Senaste lydelsen (konsoliderad version) av RNFS 1996:1

Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:1, men tillämpas fortfarande i vissa fall med stöd av övergångsbestämmelser)

Senaste lydelsen (konsoliderad version) av RNFS 2001:2

Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:2)

Senaste lydelsen (konsoliderad version) av RNFS 2001:3 (upphävd)

Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:3)

 

Samtliga RNFS inklusive ändringsföreskrifter

RNFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RNFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering.

RNFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RNFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov.

RNFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3).

RNFS 2013:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2013:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (1996:1).

RNFS 2011:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2010:3

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3).

RNFS 2010:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2010:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2009:2

Revisorsnämndens föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2009:1

Revisorsnämndens föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2005:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2).

RNFS 2005:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2002:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2001:4

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2001:3

Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:3)

RNFS 2001:2

Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:2)

RNFS 2001:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 2000:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1)

RNFS 1999:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

RNFS 1997:1

Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering.
(Upphörde att gälla 2002-01-01 genom föreskriften RNFS 2001:2, men tillämpas fortfarande i vissa fall med stöd av övergångsbestämmelser)

RNFS 1996:2

Revisorsnämndens föreskrifter om övergångsregler för utbildning till godkänd revisor.
(Upphörde att gälla 2003-01-01)

RNFS 1996:1

Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov.
(Upphörde att gälla 2018-07-01 genom föreskriften RIFS 2018:1, men tillämpas fortfarande i vissa fall med stöd av övergångsbestämmelser)