Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden för revisorer fattar beslut om disciplinära åtgärder, förhandsbesked och avgör i övrigt ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Tillsynsnämnden utses av regeringen för tre år i taget. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister med domarerfarenhet. Av de övriga ledamöterna ska två vara auktoriserade eller godkända revisorer. Övriga ledamöter ska ha erfarenhet från verksamhet som berörs av revision. Nuvarande ledamöter är utsedda för perioden 2020-07-01 - 2023-06-30.

Tillsynsnämndens mötesdagar 2023

10 februari, 21 april, 16 juni, 15 september, 27 oktober och 15 december. 

Beslut

Tillsynsnämndens beslut finns här.

Ordinarie ledamöter

Sten Andersson

Ordförande

Justitieråd Högsta domstolen

Christina Eng

Vice ordförande

Lagman Kammarrätten i Stockholm

Tomas Algotsson

Ledamot

Enhetschef Skatteverket

Maria Danckler

Ledamot

Auktoriserad revisor PWC

Michael Frie

Ledamot

Advokat

Magnus Fredmer

Ledamot

Auktoriserad revisor EY

Claes Norberg

Ledamot

Professor Svenskt Näringsliv

Sophie Degenne

Ledamot

Senior rådgivare Finansinspektionen

Jessica Östberg

Ledamot

Docent Stockholms universitet

Ersättare

 • Eva-Lena Norgren, lagman, ersättare för Christina Eng.
 • Anette Landén, regionskattechef, ersättare för Tomas Algotsson.
 • Helena Dale, auktoriserad revisor, ersättare för Maria Danckler.
 • Mikael Ernström, auktoriserade revisor, ersättare för Maria Danckler.
 • Eva Bergh, advokat, ersättare för Michael Frie.
 • Peter Ek, auktoriserad revisor, ersättare för Magnus Fredmer.
 • Annelie Pihl, auktoriserad revisor, ersättare för Magnus Fredmer.
 • Bo Johansson, auktoriserad revisor, ersättare för Magnus Fredmer.
 • Johan Kratz, auktoriserad revisor, ersättare för Magnus Fredmer.  
 • Sofia Bildstein-Hagberg, expert, ersättare för Claes Norberg.
 • Peter Öhman, professor, ersättare för Jessica Östberg.