Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, förhandsbesked och avgör i övrigt ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Tillsynsnämnden utses av regeringen för tre år i taget. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister med domarerfarenhet. Av de övriga ledamöterna ska två vara auktoriserade eller godkända revisorer. Övriga ledamöter ska ha erfarenhet från verksamhet som berörs av revision. Nuvarande ledamöter är utsedda för perioden 2017-07-01 - 2020-06-30.

Tillsynsnämndens mötesdagar 2020

14 februari, 17 april, 12 juni, 18 september, 6 november och 18 december.

Beslut

Tillsynsnämndens beslut finns här.

Ordinarie ledamöter

Sten Andersson

Ordförande

Justitieråd Högsta domstolen

Christina Eng

Vice ordförande

Lagman Kammarrätten i Stockholm

Tomas Algotsson

Ledamot

Enhetschef Skatteverket

Maria Danckler

Ledamot

Auktoriserad revisor PWC

Helena Dandenell

Ledamot

Advokat Frank Advokatbyrå

Magnus Fredmer

Ledamot

Auktoriserad revisor EY

Claes Norberg

Ledamot

Redovisningsexpert Svenskt Näringsliv

Charlotte Sandart

Ledamot

Rådgivare Finansinspektionen

Jessica Östberg

Ledamot

Lektor Stockholms universitet

Ersättare

 • Eva-Lena Norgren, lagman, Södertörns tingsrätt, ersättare för Christina Eng.
 • Anette Landén, regionskattechef, Skatteverket, ersättare för Tomas Algotsson.
 • Helena Dale, auktoriserad revisor, Balansen HB, ersättare för Maria Danckler.
 • Mikael Ernström, auktoriserade revisor, AB Ernströms Revisionsbyrå, ersättare för Maria Danckler.
 • Michael Frie, advokat, Bird & Bird Advokat KB, ersättare för Helena Dandenell.
 • Peter Ek, auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB, ersättare för Magnus Fredmer.
 • Eva Melzig, auktoriserad revisor, KPMG AB, ersättare för Magnus Fredmer.
 • Bo Johansson, auktoriserad revisor, BDO Stockholm AB, ersättare för Magnus Fredmer.
 • Birgitta Lööf, auktoriserad revisor, Deloitte AB, ersättare för Magnus Fredmer.  
 • Sofia Bildstein-Hagberg, redovisningsexpert, Svenskt Näringsliv, ersättare för Claes Norberg.
 • Timothy Yuan, biträdande avdelningschef, Finansinspektionen, ersättare för Charlotte Sandart.
 • Peter Öhman, professor, Mittuniversitetet, ersättare för Jessica Östberg.