Fortsatt auktorisation och godkännande

En auktorisation eller ett godkännande som revisor gäller normalt i fem år. 4-5 månader före utgången av pågående giltighetstid postar Revisorsinspektionen en påminnelse tillsammans med förtryckta ansökningsblanketter till din tjänsteadress.

Ansökan om fortsatt auktorisation eller fortsatt godkännande måste vara myndigheten tillhanda senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid. Blanketter hittar du här.

För att bli beviljad fortsatt auktorisation eller fortsatt godkännande gäller följande:

  1. Du måste uppfylla samma grundläggande krav som gäller vid ansökan om (ny) auktorisation.

       2. Du ska ha genomgått verifierbar fortbildning.