Fortsatt auktorisation och godkännande

Här hittar du information om de krav för fortsatt auktorisation och godkännande.

En auktorisation eller ett godkännande som revisor gäller normalt i fem år. 4-5 månader före utgången av pågående giltighetstid postar Revisorsinspektionen en påminnelse till din folkbokföringsadress.

Ansökan om fortsatt auktorisation eller fortsatt godkännande bör vara myndigheten tillhanda senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid. Använd Revisorsinspektionens e-tjänster när du ansöker.

För att bli beviljad fortsatt auktorisation eller fortsatt godkännande gäller följande:

  1. Du måste uppfylla samma grundläggande krav som gäller vid ansökan om auktorisation för första gången.

       2. Du ska ha genomgått verifierbar fortbildning.

Du hittar ytterligare information om fortsatt auktorisation och fortsatt godkännande under Vanliga frågor och svar.