Vem får sitta i styrelsen i ett revisionsföretag?

Revisorsinspektionen får ibland frågor om vem som får vara funktionär i ett revisionsföretag. Läs gärna mer om detta här.

För den som bedriver revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller ett aktiebolag är det bra att uppmärksamma huvudregeln i 11 § revisorslagen (2001:883). Enligt denna får ett revisionsföretags styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD, firmatecknare och prokurister endast vara auktoriserade eller godkända revisorer.

I registrerade revisionsbolag som är aktiebolag får en minoritet av styrelseledamöterna och en minoritet av styrelsesuppleanterna vara icke-revisorer. För att det ska vara tillåtet måste dock samtliga krav i 14 § andra stycket 1-3 revisorslagen vara uppfyllda.

Om du har fler frågor kring detta så är du välkommen att kontakta Revisorsinspektionen.