Uppdaterad rättningskommentar avseende provet januari 2021

Rättningskommentarerna avseende provet som hölls i januari 2021 har uppdaterats avseende fråga nr 1.3.

Det framgick inte av rättningskommentaren att det gick att få poäng för två alternativa svar. Frågeställningen tog sikte på ISA 705 och provdeltagarna kunde motivera antingen att omständigheten var av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna (avstå från att uttala sig) alternativt att det inte var av avgörande betydelse (reservation). Båda svarsalternativen har vid fullgoda resonemang gett maximal poäng på delfrågan.

Den uppdaterade rättningskommentaren finner du på sidan med gamla prov.