För revisorer

Här finns information för dig som redan är auktoriserad eller godkänd revisor samt information om registrerade revisionsbolag.

Här hittar du som redan är revisor information om

  • fortsatt auktorisation/godkännande
  • ansvarsförsäkring
  • fortbildning
  • registrering av revisionsbolag


Revisorsinspektionens sida för e-tjänster hittar du information om att

  • anmäla byte av arbetsgivare
  • begära upphävande
  • ansöka om dispens
  • ansöka om förhandsbesked


Information om revisor från tredje land (third country audit entity) hittar du här.