Provet för revisorsexamen flyttas fram till 18 - 19 augusti 2020

Revisorsinspektionen har beslutat att flytta fram provet för revisorsexamen i maj till 18 - 19 augusti 2020.

Revisorsinspektionen och myndighetens examensråd har analyserat de rekommendationer som regeringen och expertmyndigheterna ger kring utvecklingen av coronaviruset och dess smittspridning.

Revisorsinspektionen har efter noga överväganden beslutat att flytta fram provet för revisorsexamen 27 - 28 maj 2020 till 18 - 19 augusti 2020. Lokalen är den samma, Stockholmsmässan i Älvsjö. Myndigheten bedömer, efter diskussion med examensrådet och provkonstruktören, att kapacitet finns att arrangera, rätta och säkerställa provets kvalitet även om tidpunkten för provet nu senareläggs.

 

Bakgrunden till beslutet

Revisorsinspektionen förstår att många som anmält och påbörjat förberedelserna inför provet blir besvikna. Vi måste dock alla ta vårt ansvar för att begränsa smittspridningen av Covid-19, som har status av samhällsfarlig sjukdom. Att samla drygt 100 personer på en begränsad yta vid ett och samma tillfälle, där flera deltagare behöver resa till Stockholm från övriga delar i landet, skulle inte vara att ta vårt samhällsansvar.

Med tanke på den korta tidsramen har Revisorsinspektionen ansett det som orealistiskt att ersätta den stora provlokalen med flera mindre provlokaler eller genomföra provet digitalt. Detta hade inte heller löst problemet med ökad smittspridningsrisk vid långväga resor till Stockholm. Därför har det varit nödvändigt att fatta beslutet om att flytta fram datumen för vårens prov för revisorsexamen.

 

Information till dig som är anmäld till provet i maj

Vi kommer att kontakta dig som är anmäld till provet i maj med information om praktiska detaljer. Som redan anmäld överförs du automatiskt till det nya provtillfället. I det fall du inte har möjlighet att skriva provet vid det nya tillfället avbokas du och inbetalda avgifter kommer att återbetalas.

 

Avslutningsvis

I dag går det inte att förutse när smittspridningen kan vara över, vilket innebär att vi inte kan garantera att provet kan genomföras i höst. Revisorsinspektionen kommer fortsatt att noga följa utvecklingen och återkommer så snart en förnyad bedömning genomförs.

I dagsläget gäller att provet för revisorsexamen hösten 2020 kommer att hållas som planerat den 23 - 24 november. Sista ansökningsdagen är den 5 september 2020. De som skriver provet 18 – 19 augusti och får underkänt kommer dock att erbjudas möjligheten att anmäla sig till provtillfället den 23 – 24 november.