2023-04-03

Revisionsbolag

Totalt antal 221
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 212
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 049

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 810
Antal kvinnor 1 057 (37,6 %)
Antal män 1 753 (62,4 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 65 68
30-39 år 412 486
40-49 år 288 494
50-59 år 217 416
60-69 år 69 242
Över 69 år 6 47

 

Godkända revisorer

Totalt antal 239
Antal kvinnor 78 (32,6 %)
Antal män 163 (67,4 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 37 58
60-69 år 37 80
Över 69 år 4 23