Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Tegehalls Revisionsbyrå och LR Revision Karlstad AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisionsföretaget Tegehall Revisionsbyrå i Falköping och LR Revision Karlstad AB  i Karlstad har fått sina respektive utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen. Därmed har de två företagen rätt att bedriva teoretisk utbildning.