Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 mars 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 mars 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Vid sammanträdet meddelades varning i fem ärenden och ett förhandsbesked.

Dnr 2018-47

Dnr 2017-1309

Dnr 2017-636

Dnr 2017-624

Dnr 2016-1236

Dnr 2016-885