Större andel yngre revisorer

Föryngringen av revisorskåren fortsätter.

Sedan början av år 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 procent. Detta är av intresse särskilt mot bakgrund av Revisorsinspektionens arbete för att underlätta kompetensförsörjningen genom ändrade regler om utbildning (2018) respektive auktorisation (2019).

Andelen revisorer över 60 år har minskat något under samma period, från 19 till 17 procent.

Minskningen av kårens storlek har planat ut under senare tid och under år 2023 skedde en viss ökning av det totala antalet revisorer.