Om revision

Revisorsinspektionen får ofta frågor om vad revision är, vilket ansvar och vilka uppgifter en revisor har och hur dessa förhåller sig till styrelsens och den verkställande direktörens ansvar och uppgifter.

 

Klicka på bilden nedan (fungerar bäst i helskärmsläge) för mer information om respektive kategori.

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult