Rekordstort intresse för att bli revisor

Inte sedan det blev en kategori revisorer år 2013 har det varit ett sådant stort intresse för att bli auktoriserad revisor som det är i höst.

Efter att sista ansökningsdagen passerat har det till Revisorsinspektionen kommit 238 stycken ansökningar om få avlägga revisorsexamen i början på december i år. Det är 32 procent fler ansökningar än föregående höstprov, vilket är mycket glädjande.

I somras infördes nya regler om utbildningskrav för blivande revisorer. Det kommer dock att dröja några år innan vi vet vilken påverkan detta kan få på antalet anmälningar till revisorsprovet.